La dlieja „Santa Maria ad Nives “ de Sëlva

Kirche Wolkenstein

Bele tl 1503 à Wilhelm von Wolkenstein lasciá fé su na capela ala „Santa Maria ad Nives“, avisa ulache l ie śën la dlieja de Sëlva. Sun i mures dedora dl jegher, che se á mantení drët bën, iel mo ncueicundì da udëi l blason a culëures dla familia di Wolkenstein dl 1503. Chësc blason mostra la nibles y la pizes di crëps tl ciel brum.
La capela ie pona unida ngrandida plu iedesc (1517, 1670, 1789) y tl ann 1678 iel unì fat su n ciampanil (36 m aut) che ie restà medemo nchin a ncuei. La dlieja, tl stil neogotich, ie unida fata su ti ani dal 1870 al 1872. Do che la dlieja ie unida ngrandida l’instà dl 1988 iela unida benedida dal vescul Sn. Wilhelm Egger ai 28 de setëmber dl 1990. L vedl autere ie mo aldidancuei da amiré. L cheder de grazia sun autere ie na copia dla Madona cun l mut de Lukas Cranach; l pez uriginel ie da udëi tl dom St. Jakob a Dispruch. La dlieja de Sëlva vën mofor ududa coche dlieja de pelegrinasc. Na pitla capela tla curtina de Sëlva (a jì ite a man ciancia) ie dedicheda ai morc ti crëps. Te n liber de bront iel scrit ite duc i inuemes de chiche ie mort ti crëpes. Chësc dëssa lecurdé duc chëi che a messú paië cun la mort si amor per i crëps. L dassëssa ënghe dé a duc da lecurdé de respeté i crëps y de mëter verda a jì samont.

Adress

23
39048


ala planimetriaLa dlieja „Santa Maria ad Nives “ de Sëlva / Giaurì StreetView

Cuntat

39048

per scannen giaurì l QR-Code

LAD