Calënder dl refudam

Calënder dl'abineda de refudam nfin ai 09.06.2024 

Calender per l'abineda dla scipa

Datei herunterladen: PDFTabela per la abineda desferenzieda


Perioda 

02/10/2023 (Lunësc)

03/10/2023 (Merdi)

04/10/2023 (Mierculdi)

05/10/2023 (Juebia)

06/10/2023 (Vënderdi)

07/10/2023 (Sada)

09/10/2023 (Lunësc)

LAD